Att göra det man måste är att göra det man vill?

På sista tiden har jag reflekterat över att min tillgång på ledig tid att disponera drastiskt har minskat. Är detta alltid en följd av för många "måsten"? Sätter vi upp allt för komplexa tidsplaneringar för oss själva i vardagen?

Hur hanterar vi den tid vi ges egentligen?

Jag försöker alltid frigöra så mycket tid som möjligt för att kunna hantera oväntade och oplanerade händelser. Tyvärr brukar tendensen vara att dessa helt tar överhanden över de planerade tillfällena och man skjuter fram det man borde göra för sådant som kanske egentligen är mindre viktigt.

Jag har insett att jag har svårt att säga nej till människor. Jag vill gärna att alla runt omkring mej ska må så bra som möjligt. Frågan är bara om de gör det genom att de alltid får det de efterfrågar, eller om man borde vara lite tuffare?

Med jämna mellanrum gör jag en utvärdering av mig själv och vad jag egentligen står för/vill/känner. Oftast inser jag därmed att jag kanske inte alltid gör saker på grund av rätt anledningar.

Att göra det man måste är att göra det man vill. Stämmer det? Finns det måsten som inte baseras på en enskild individs vilja. Är det något som styrs av att man har en känsla av plikt som överskuggar det egna begäret? Något som får dig att göra saker du egentligen inte känner för, men ändå inte tvekar att utföra?

I dagens inlägg blev det många frågor som inte är besvarade på något sätt, men det är värt att fundera på.

Vad definierar just dig? Hur agerar du inför dina "måsten"? Hur ofta gör du saker av pliktkänsla snarare än av vilja?

Slutsatsen måste ändå bli att man får försöka eliminera sådana göromål som tar en destruktiv form, både för sig själv och andra. Gör man det så mår man mycket bättre och kan förmodligen bättre svara upp mot både sina egna och andras förväntningar.

RSS 2.0