Omtanke i relationer

Dags att som så många gånger förr trycka på vikten av att vårda sitt förhållande. Jag ser dagligen hur, framför allt männen, men även vissa av kvinnorna i min omgivning är oerhört vårdslösa med sina relationer - och det som är värst är att de inte verkar bry  sig ett skit om dem de borde älska mest.

Älskar man personen mindre för det att det blir "gammalt och vant" eller är det bara ren lathet som gör att man inte kan ge sig tid att göra något för den man lever tillsammans med, eller träffar på regelbunden basis?

Eller är det så att man tycker att man i det läget, för att bry sig om, måste skaffa rosor, middag, vin, levande ljus och hela kittet? Det krävs inte alls så mycket. Det räcker med att man bryr sig tillräckligt för att ge den man gillar en kram och tala om att man tycker bra om honom/henne.

Omtanke är en alldeles för sällsynt gåva som många inte tar på allvar. Det kan vara skillnaden mellan att hålla samman 10 år till eller att gå skilda vägar. En liten, liten gest som en kram och några vänliga ord kan ha otroligt mycket större effekt än alla världens rosor och middagar tillsammans.

Det blir ett kort inlägg i natt, men min förhoppning är att ni som läser tänker efter och att ni från detta nu börjar ge mer av er själva till er omgivning. Gör ni det inte idag kan det vara för sent i morgon.


FRA's intrång i den personliga integriteten och övervakning i allmänhet

Idag tänkte jag ta upp något som blivit en ganska het potatis den senaste tiden, nämligen lagförslaget som om det går igenom kommer att ge FRA (och i förlängningen gud vet vem) rätten att övervaka och "avlyssna" digital trafik över Sveriges gränser.

Som saken ser ut kommer det, om denna lag går igenom, med all sannolikhet bli starten på en lavin av olika instanser inom både polisen och även andra myndigheter som kommer att begära att få samma rättigheter som i detta fall FRA.

Jag ser det som en utmärkt fortsättning på det förmyndarsamhälle vi redan lever i. Varför inte även införa att vi ska ha kameror i våra hem så att Nykterhetsförbundet kan kontrollera om vi dricker alkohol på kvällarna och föra statistik över detta? Eller ge Jehovas Vittnen rätten att se och höra om vi ber till Gud på rätt sätt?

Vi har redan idag kameror på alla tänkbara ställen under förevändningen att vi ska bidra till ett säkrare samhälle. Nu ska även internet-trafiken övervakas, men var sätter man gränsen för vad som är övervakning och vad som är intrång i den personliga integriteten?

Lagförslaget gällande FRA är en fullständigt löjlig åtgärd som dessutom med den höga mängd trafik som går både inhemskt och över gränserna är omöjlig att övervaka vettigt utan att först använda en programvara som registrerar ord i texten som är intressanta och sedan lagrar dessa data. För övrigt kommer denna programvara med största sannolikhet inte kunna skilja på trafik inom och utom landet så som det är tänkt, eftersom flera internet-leverantörer håller sina servrar baserade i utlandet. Då blir det helt plötsligt tillåtet att övervaka mail mellan Kalle och Olle i Strömstad, eftersom de båda använder en leverantör med servern stationerad i t.ex. Estland.
Dessutom är lagen så vagt utformad att det i princip rör sig om att FRA själva kan bestämma vilken trafik man vill övervaka med hänvisning till att det "rör utländska förhållanden". Bra tänkt där! *ironi*
Detta att använda sig av särskilda ord i en automatisk övervakning kommer enligt min mening inte att hamna så värst långt från situationen på 60-70-talet när SÄPO gjorde åsiktsregistreringar av personer med vänsterinriktad politisk åsikt - och vi vet ju alla hur reaktionen på detta tilltag blev. Ramaskri från allmänheten.

Det började där - med ljudavlyssning av telefoner. Vi har idag "bildavlyssning" med kameror i nästan alla butiker och taxibilar vilket jag i och för sig är för, eftersom identifiering av eventuella brottslingar underlättas och det rör sig om ett starkt begränsat övervakningsområde - kameran får inte filma utanför butikens väggar/skyltfönster utan särskilt tillstånd enligt kameralagen.

Vi har även hastighetskameror för automatisk registrering och bötfällning av fartsyndare, något som jag starkt emotsätter mig eftersom det är just automatisk registrering och identifiering. Man behöver inte sätta sig och titta på bandet och identifiera förbrytaren manuellt. Utöver detta har jag hört talas om ett lagförslag som ska göra det möjligt att registrera en bilist vid en kamera och sedan vid en annan för att mäta dennes medelhastighet över sträckan. Innebär inte detta även att man i samma aktion kan registrera bilistens rörelsemönster, hur ofta denne åker en viss sträcka eller när denne befinner sig på en viss plats och i vilken frekvens detta sker? Detsamma gäller t.ex. vägtullskamerorna som för ett tag sedan återinfördes i Stockholms stad, trots att majoriteten av befolkningen inte ville ha dem där (demokratiska val är tydligen bara bra när man gör ett försök med något, sen kan man införa det igen något år senare utan att fråga först).

Vad är nästa steg? Kan jag vara den jag är och sitta och småfisa för mej själv utan att behöva oroa mej för att någon någonstans registrerar den kemiska sammansättningen i de gaser jag släpper ut för att kontrollera vad jag ätit och sålunda var jag handlar för att kunna rikta sin reklamkampanj mot mig rätt? Eller kommer polisen och hämtar mig för att torsdagens ärtsoppa innehöll mer kummin än tillåtet?

I vilka syften har vi rätt att övervaka någon automatiskt och när är det inte okej?

Jag anser att rätten till övervakning bör gälla enskild egendom och platser där uppenbar brottsrisk i form av våld, stöld eller förstörelse föreligger - och då enbart med manuell hantering av det övervakade materialet. All form av automatisk registrering, såsom vägkameror för hastighetsövervakning, vägtullar och så vidare borde förbjudas.

Vad tycker du? Ska vi ha en lag som ger våra myndigheter rättighet att övervaka vår privata trafik utan att någon uppenbar brottsmisstanke föreligger?

Här har du mina fem öre av kronan gällande detta i alla fall, så varsågod och registrera min åsikt!

http://www.stoppafralagen.nu/

Erotisk amatörfilm

Vet inte riktigt om detta hör till relationer, men det gör det säkert. Får nästan skapa en kategori som heter sexuellt... *flin*

Dagens fundering gäller erotisk film på amatörnivå. Det debatteras ofta om hur det inspelade materialet behandlas, både så länge man är tillsammans och framför allt när man bryter upp och gör slut.

Många gånger återfinner man sexfilmen, som man själv och ens partner gjorde under ett par heta stunder, på en mer eller mindre tvivelaktig site på internet. Oftast pratas då om hur utsatt och kränkt den kvinnliga parten i förhållandet blir av detta faktum.

Jag anser att materialet som behålls av den ena parten kan väl vara nog så kränkande såväl för den manliga som den kvinnliga deltagaren.

Alltför mycket fokus idag läggs på kvinnors utsatthet i sexuella sammanhang, men helt utan insikten att även en man kan bli subjekt för samma förnedring och förödmjukelse om det skulle vara flickvännen som lägger ut filmerna på internet - ja, det finns faktiskt tjejer som gör likadant som killar!

Varför det händer är troligtvis ganska ofta en sorts "hämnd" på den partner man brutit med. Ett otroligt dåligt sätt att göra det på, men likväl händer det.

Går du i tankarna på att göra en film med din partner, betänk därför innan filmen görs att du som deltar, man eller kvinna, ska vara nöjd med det du gör. Du ska under inga omständigheter skämmas för din kropp eller det sätt du visar upp den på film. Då behöver du troligtvis inte heller ha orosmomentet att det ska bli något du ångrar i efterhand om den publiceras.

Man ska dock vara medveten om den rent legala aspekten av det hela. Båda deltagarna är upphovsrättsmän till materialet som publiceras och måste därför godkänna att det publiceras. All eventuell ekonomisk vinning någon får av detta har båda deltagarna lika rätt till. Om detta inte uppfylls har den som inte godkänt publicering rätt att på laga grund skicka in stämningsansökan mot den som publicerat materialet.

Funderar man lite på det så kanske det då förtar en del av nöjet för den publicerande parten, eftersom "hämnden" på det sättet slår tillbaka mot honom/henne själv.

Har ni allt detta i tankarna och även gått igenom övriga konsekvenser - och fortfarande känner att det är något ni vill göra - så kör på! Ha kul! Trivs och älska framför kameran och njut av resultatet tillsammans efteråt! :)

Dessutom - om ni bryter upp - besluta direkt att antingen förstöra film-materialet och eventuella kopior under bådas åsyn. Det kan spara många tårar och många timmar i rätten i framtiden.
_____________________________

Fotnot:
_____________________________

För protokollet ska här tilläggas att jag inte vare sig har gjort eller haft tankar på att göra en egen film tillsammans med någon partner.

Det verkar som om inte alla förstår att min blogg innehåller mestadels objektiva betraktelser och att inte allting handlar om det som sker i min egen vardag. Utgå därför alltid från att jag talar i ett rent objektivt perspektiv och inte i något som subjektivt berör mig själv i sammanhanget. Tack!

RSS 2.0