Några tankar om säkerheten och miljön

Nu är jag tillbaka igen efter två veckors trafikutbildning - och detta får mej att tänka lite på vad vi gör för vår miljö. Med risk för att låta bitter så tycker jag att insatser som sker sätts på fel ställen.

Under alla trafikutbildningar idag tar man upp något som heter Ecodriving. Meningen är att man genom att planera sin körning och hålla högre växlar, hoppa i växellådan osv ska kunna dra ner förbrukningen på bilen. En otroligt nobel tanke, men tyvärr är det resultat den ger inte riktigt vad som kan förväntas.

Idag har politikerna i kommuner runt om i Sverige fått i sinnet att de ska bygga så kallade "fartdämpande åtgärder" i form av förhöjningar och gropar, chikaner och massa annat. Allt detta förväntas ha en positiv effekt på miljön. Man kan visa siffror som att den och den trädgruppen har blivit si och så mycket friskare av den minskade trafikmängden.

BULL SHIT!

Träd omvandlar ju koldioxid till syre. Idag är det nära nog bara den typen av gas som släpps ut ur våra bilar. Luften är många gånger renare efter att ha passerat bilens reningssystem än den var när den gick in i motorn.
Dessutom är Sveriges bilisters bidrag till den totala mängden utsläppt koldioxid på jorden så liten som nånstans kring 0,001 promille. Löjligt att lägga så mycket krut på att försöka hindra bilismen och att man inte ser att det finns andra saker som skulle påverka miljöarbetet så väsentligt mycket mer.

Dessutom kommer farthindren leda till (som jag nog tidigare nämnt - jag är ganska ond på dessa ting) att man, för att upprätthålla sin medelhastighet, kommer att gasa mer mellan dem och bromsa hårdare. Detta sliter på bilen och ökar dessutom utsläppen. Visst är det en psykologisk faktor, men slutsatsen kommer ändå vara densamma: Man kör bil för att komma fortare och smidigare framåt.

En annan aspekt som framförs är att vägen kommer bli mycket säkrare om man sänker hastigheten. Visst. Det är de facto sant, men ska man göra det genom att inskränka på reaktionsområden/säkerhetsområden, göra smalare vägar, vägar där gemene man ändå kommer hålla den hastighet som rått tidigare, även om vägen blivit 50% smalare?

Jag tar exemplet med den väg som går nedanför där jag bor. Den har ingen tillämpbar olycksstatistik. Faktum är att jag inte varit med om att det skett en enda olycka där under de ca 20 år jag bott i området. Ändå väljer man att just här göra en "säkerhetsgata" - innebärande att man kvarhåller hastigheten 50 km/h som tidigare, men tar ca 3 meter av vägbredden för att göra cykel och gångbana. Jag ser kanske högst en till två cyklar där per vecka och då åker jag där dagligen. Helt plötsligt är cykeltrafiken så viktig att man måste ge den en autostrada utan like. I samma ögonblick inskränker man säkerhetszonerna på vägen med lika mycket. Låter bilar parkera längs hela vägen som skymmer sikten och gör att vägen blir ännu smalare. Vari består säkerheten?

Det kvarstår ett faktum att bästa sättet att minska miljöföroreningar och öka säkerheten är att göra vägar med gott om utrymme, utan onödiga stopp och helst skilja gång/cykeltrafikanter från bilismen helt och hållet. Det skulle jag uppskatta både som gångtrafikant, cyklist och bilist.

Se till att plocka bort alla besserwisser-miljöpampar från politiken och sätt in folk som faktiskt vet vad de pratar om istället. Vår miljö blir varken säkrare eller bättre när de får jobba efter sin tro att allt blir bättre av att inskränka rörligheten hos människan.

Fram för högre hastigheter på säkrare vägar och skilj trafikslagen åt så långt som möjligt.

RSS 2.0